X

O nas

Projektowaniem zajmuję się od ponad 15 lat. Doświadczenie zdobywałem pracując w firmach projektowo – wykonawczych zajmujących się instalacjami teletechnicznymi, elektrycznymi oraz automatyki, zaczynając od stanowiska asystenta projektanta, projektanta, kierownika działu projektowego a kończąc na stanowisku dyrektora ds. projektów.

Od 2012 roku podsiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Dodatkowo posiadam Poświadczenie bezpieczeństwa – umożliwiające dostęp do informacji niejawnej, czyli objętej określoną klauzulą tajności, wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego II stopnia, uprawnienia CNBOP do projektowania i odbiorów Systemów Sygnalizacji Pożarowej, uprawnienia SEP E+D, wpis na listę osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Specjalizuje się w instalacjach teletechnicznych/niskoprądowych, oraz elektrycznych w zakresie projektowania, nadzorów i audytów.

W zakresie sieci telekomunikacyjnych współpracuję z projektantami posiadającymi uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie telekomunikacyjnym.